Korona-tiltak

Informasjon vedrørende Korona viruset til våre medlemsbedrifter, lærlinger, publikum og andre samarbeidspartnere.

– Alle lærlinger følger sin bedrifts tiltak og instruksjoner.

– Ansatte hos oss vil ikke drive oppsøkende virksomhet i våre medlemsbedrifter eller andre samarbeidspartnere.

– Alle møter og lærling besøk vil bli gjennomført på telefon eller andre kommunikasjonsmidler.

– Vi vil ikke ta i mot besøkende og alle henvendelser gjøres på telefon eller e-post til hver enkelt saksbehandler. Telefonnumre og e-post adresser til våre saksbehandlere finner dere her på vår hjemmeside.

– Inntil videre vil kontoret være bemannet alle ukedager mellom kl. 08:00 – 15:30, men noen ansatte vil jobbe fra hjemmekontor.

Vi vil komme tilbake med ny info om ting endrer seg.