Vi er et flerfaglig opplæringskontor som tar inn lærlinger i de fleste fag. Vårt hovedkontor ligger i Narvik, i tillegg til et avdelingskontor på Oppeid i Hamarøy Kommune.

Vi har ca. 200 lærlinger fra Steigen i sør til Tjeldsund i nord fordelt på våre 138 medlemsbedrifter.

Vår jobb er å skaffe læreplasser, samt drive oppfølging av de som skal ha opplæring i bedrift. Vårt mål er å gi lærlingene som søker til våre bransjer best mulig opplæring.